УНСС видео излъчване
Видео излъчване на живо

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО