УНСС видео излъчване
Видео излъчване на живо

Среща-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме при вземането на решения“