УНСС видео излъчване
Видео излъчване на живо

Тържествено откриване на юбилейната стотна учебна година