УНСС видео излъчване
Видео излъчване на живо

Честит стогодишен юбилей!

Излъчването на всички събития е вградено в отделни прозорци надолу в страницата. Прозорците са разположени един под друг - моля, придвижете се надолу, за да достигнете желаното събитие според програмата.

Начало: 10:01 ч.

Начало: 10:15 ч.

Начало: 10:20 ч.

Начало: 10:45 ч.

Поздравителни писма - разгледайте в юбилейния сайт 100.unwe.bg

Начало: 11:15 ч.

Начало: 11:45 ч.

Начало: 17:30 ч.