Видео излъчване на живо

ПРЕСПЕКТИВИ И АКТУАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСВА ПРЕД АУДИОВИЗУАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА