UNWE

Нобеловият лауреат проф. Пол Кругман беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“


12 ноември 2013 г.
Излъчванията на живо се осъществяват на адрес: http://video.unwe.bg