UNWE

Международна конференция „Западните Балкани и Европейският съюз. Поуки от последното разширяване на ЕС и предизвикателствата пред бъдещата интеграция“


Втора част

Излъчванията на живо се осъществяват на адрес: http://video.unwe.bg