UNWE

Ирина Бокова беше удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“


Излъчванията на живо се осъществяват на адрес: http://video.unwe.bg