UNWE

За сайта

Сайтът за видео излъчване на събития от УНСС в Интернет е научна разработка включваща изградена система за видео заснемане, излъчване на живо, съхраняване на записите в дигитален архив, публикуването им в сайта и изтеглянето им от потребителите.

При създаването на системата в нея взеха участие студенти, което доведе до тяхното своевременно въвеждане в научните изследвания и в практическите разработки.

Използвани технологии:    

Методи:

- Интернет сървър

-  Windows 2008 Server R2

- Енкодер за концертиране на записаните файлове

- Windows 2008 Server R2

- Енкодер за видео излъчване на живо

- Windows 7 / flash media encoder

- Медиа сървър

- Flash media server 3.5 - Adobe

- База данни – Mysql

- HTTP сървър – Apache

- Средства за сигурност – SSL , цифрови сертификати

- Средства за разработка: PHP, XML, XSL, XHTML, XSLT, SOAP, HTML , CSS, FLASH

- Съвместимост с всички нови версии на най-използваните интернет браузери

- Средства за създаване на бизнес приложения в интернет http://www.w3.org/

- Resolution: 1024/768 pixels.

- Анализ на софтуерни и хардуерни технологии за видео излъчване.

- Проектиране на принципен модел.

- Инсталиране и настройка на необходимите технологични инструменти.

- Използване на световния опит и практики, и пренастройване на разработени методики на най-добри световни практики за нуждите на УНСС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Излъчванията на живо се осъществяват на адрес: http://video.unwe.bg